Dodací podmínky

Veškeré nabídky, smlouvy, dodávky a poskytované záruky se řídí platnými Obchodními podmínkami firmy Školky a výsadby Alej, Ing. Petr Černý, V Kopečku 292, Albrechtice nad Orlicí, IČ 14524325.

• podmínkou obchodní spolupráce se zákazníky je podpis těchto Obchodních podmínek
• při odběru zboží do 5000,-Kč požadujeme u všech zákazníků platbu v hotovosti
• po potvrzení objednávky si vyhrazujeme právo účtovat zálohu (dle charakteru objednávky) až do výše 50% celkové ceny zboží
• nabízíme zajištění pomocného materiálu k výsadbě