Projekce

Projekce je prováděna v programu 3D,  pro veřejnou zeleň pro menší územní celky parků, parčíků, sportovišť, vodních ploch, návsí, cesty, cyklostezky, odpočívadla apod.

Nejčastější oblast v projektové práci jsou návrhy zeleně soukromých zahrad a soukromých či podnikatelských územních celků. Vlastní práce začíná osobní návštěvou u objednatele na pozemku, kde se převezmou podklady k vytvoření studie, údaje o pozemku, požadavky zadavatele, ostatní místní skutečnosti. Na těchto základech se vytvoří 1. studie, která je dále konzultována a upravována. Teprve po odsouhlasení studie se dodá rozpočet, který je pro provádění zakázky pro dodavatele závazný. Dílo se provádí na základě objednávky s dohodnutými platebními podmínkami.