Zahrady

Zahrady jsou převážně realizovány u nových výstaveb, v některých případech jsou prováděny i rekonstrukce starých zahrad. Výsadby jsou prováděny skoro ve všech případech podle vlastní projektové dokumentace, vytvořené po konzultaci se zadavatelem a doplněnou o rozpočet na dílo. Podle dohody vytváříme zahradní jezírka a vodoteče popř. drobné zahradní stavby, na kterých spolupracujeme s osvědčeným dodavatelem. Pro detail používáme např. Ostroměřský lomový pískovec, vymývaný oblázek různých frakcí. Pokud je to možné, pro výsadbu kosterních dřevin používáme odrostlé výpěstky, trávníky buď vyséváme nebo pokládáme travní koberec.